Quotation Explorer - 'Meer'

Als ik Hem in geloof zie, zie ik eigenlijk zo goed dat ik soms zeg: 'Ik geloof niet meer! Ik zie! - Brother Lawrence
Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. - Franz Kafka
Niemand profiteert meer van cynisme over politiek dan cynische politici. - Joris Luyendijk
Ek is meer bekommerd dat daar nie meer bome vir papier is nie as wat ek bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans. - Eleanor Baker
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]