Quotation Explorer - 'Zo'

Als ik Hem in geloof zie, zie ik eigenlijk zo goed dat ik soms zeg: 'Ik geloof niet meer! Ik zie! - Brother Lawrence
Zo, I'm not a damn pussy!'Erik, looking very tall and full-grown, kick-your-butt vampyre-like, snorted sarcastically and then said, 'No, you're a damn human. Wait, that does make you a pussy! - P.C. Cast
De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging. - Umberto Eco
Brugge, 14 mei 1978Ik wil mijn lichaam onderwerpenaan folteringen.Mijn lichaam pijn laten lijden.Mijn lichaam laten sterven.Mijn lichaam laten oprijzen.Om zo zo in het proces van dood en wedergeboortemijn lichaam los te weken van de realiteiten het te schenken aan de kunst. - Jan Fabre
There is nothing so changeable as our own live.Er is niets zo veranderlijk als ons eigen leven. - Jan Jansen
Heeft god de man dan volmaakt gemaaktdat men er zo nodig een stuk moet van afsnijden?Over 'besnijdenis' in "Gesels van een imaginaire god - A.J. Beirens
Ik lees nauwelijks fictie. Onder ons gezegd en gezwegen, ik vind het iets voor verveelde huisvrouwen. Fictie. Dan Brown heb ik gelezen, omdat zoveel mensen dat kochten. Ik dacht, eens kijken of de massa smaak heeft. Maar dat was dus niet zo. - Arnon Grunberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]