Quotation Explorer - 'Moet'

Een kleinkind mag je verwennen, een kind moet je opvoeden. - Liesbeth D`Hondt
Wie droomt omdat hij niet gelukkig is, moet wandelen, veel wandelen, doelloos ronddwalen in de hoop dat hij over het geluk zal struikelen. - Louis Ferron
Heeft god de man dan volmaakt gemaaktdat men er zo nodig een stuk moet van afsnijden?Over 'besnijdenis' in "Gesels van een imaginaire god - A.J. Beirens
Om te kunnen veranderen moet je jouw overtuigingen in twijfel durven trekken - Kenneth George Mills
People don't buy Moet & Dom because they love the taste, the buy it because they need "Livin' Large" photo on Facebook! - T.A
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]