Quotation Explorer - 'Kunnen'

Ik kwam er achter dat ik er mijn hele leven heus niet naar had verlang om te leven - als wat anderen doen tenminste leven genoemd kan worden - maar wel om mezelf te kunnen uitdrukken. - Henry Miller
En loopt niet verwaand op de aarde rond. Jij zult de aarde immers niet doorboren, noch de bergen in hoogte kunnen bereiken. - Quran
Om te kunnen veranderen moet je jouw overtuigingen in twijfel durven trekken - Kenneth George Mills
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]