Quotation Explorer - 'Leven'

Ik kwam er achter dat ik er mijn hele leven heus niet naar had verlang om te leven - als wat anderen doen tenminste leven genoemd kan worden - maar wel om mezelf te kunnen uitdrukken. - Henry Miller
Een doel, hoe nietig ook, verschafte het leven zin en betekenis. - Renate Dorrestein
There is nothing so changeable as our own live.Er is niets zo veranderlijk als ons eigen leven. - Jan Jansen
Alles wat ik van het leven weet maakte ik me buiten de muren van de school eigen, en zodra ik me binnen die muren bevond leek het of ik achterwaarts leefde. - Gerrit Komrij
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]