Quotation Explorer - 'Bevond'

Alles wat ik van het leven weet maakte ik me buiten de muren van de school eigen, en zodra ik me binnen die muren bevond leek het of ik achterwaarts leefde. - Gerrit Komrij
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]