Quotation Explorer - 'Wat'

Ik kwam er achter dat ik er mijn hele leven heus niet naar had verlang om te leven - als wat anderen doen tenminste leven genoemd kan worden - maar wel om mezelf te kunnen uitdrukken. - Henry Miller
Wat is er aanlokkender, geheimzinniger, duivelser dan een verboden boek? - Louis Paul Boon
Alles wat ik van het leven weet maakte ik me buiten de muren van de school eigen, en zodra ik me binnen die muren bevond leek het of ik achterwaarts leefde. - Gerrit Komrij
Ek is meer bekommerd dat daar nie meer bome vir papier is nie as wat ek bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans. - Eleanor Baker
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]