Quotation Explorer - 'Een'

Ieder orgasme is een kleine echo van de oerknal; geen wonder dat sex van alle tijden is.(Translated into English: 'Every orgasm is a little echo of the Big Bang; no wonder sex is of all times.' ) - Willem van Batenburg
Het is geen roman, 't is een aanklacht! - Multatuli
The bullshit detector is the biggest enemyof every religion."From: "Gesels van een imaginaire god"('Scourges of an imaginary god') - A.J. Beirens
Onwetend van dit alles maakte ik eind vorige eeuw mijn entree in dit discours door aan een tijdschrift te vertellen dat poëzie volgens mij entertainment is. Als iemand dat platvloers vindt, voegde ik er behulpzaam aan toe, had hij volgens mij een te lage dunk van entertainment. - Ingmar Heytze
The moment that all these myths were brought together in so-called 'holy books'has -without any doubt- to be seenas the most disastrous point in timein the history of mankind.From: "Gesels van een imaginaire god"(Scourges of an imaginary god) - A.J. Beirens
Heeft god de man dan volmaakt gemaaktdat men er zo nodig een stuk moet van afsnijden?Over 'besnijdenis' in "Gesels van een imaginaire god - A.J. Beirens
Leeftijd is een kwestie van fysiologie en psychologie en heeft niets te maken met de kalender - Gaylord Hauser
Wat is er aanlokkender, geheimzinniger, duivelser dan een verboden boek? - Louis Paul Boon
Een doel, hoe nietig ook, verschafte het leven zin en betekenis. - Renate Dorrestein
Abortion is not allowedbecause apparently it is against the law of god.Yes, that butter-wouldn't-melt deitywho ordered babies to be slaughtered,killed all the first-born in EgyptAnd caused an entire human race to drown.From: "Gesels van een imaginaire god"(Scourges of an imaginary god) - A.J. Beirens
een echogematerialiseerde stilteeen vacuüm in een holteeen begin in oneindigheideen luchtbel in bevroren bewegingeen aanrakingeen sprank. - Anna Jae
Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Uit deze belevenissen, die niemand ziet, bestaat de innerlijke, wezenlijke lijn van ons lot. Zulk een breuk en scheur groeit weer dicht, hij heelt en wordt vergeten, maar in de diepst verborgen hoek leeft en bloedt hij verder. - Hermann Hesse
Een kleinkind mag je verwennen, een kind moet je opvoeden. - Liesbeth D`Hondt
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]