Quotation Explorer - 'Geen'

Het is geen roman, 't is een aanklacht! - Multatuli
Ieder orgasme is een kleine echo van de oerknal; geen wonder dat sex van alle tijden is.(Translated into English: 'Every orgasm is a little echo of the Big Bang; no wonder sex is of all times.' ) - Willem van Batenburg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]