Quotation Explorer - 'Dat'

Am dat cu trandafiri în oameni,Dar unii fiind de soare goi,Oprindu-și florile luminiiMi-au întors spinii înapoi. - Virgil Carianopol
i can wait wait wait..to go to the other side of life..but dis wait seems like d rainbow in the night..so dat u have to wonder about the presence of sun in no light - Sunil Sharma
Ek is meer bekommerd dat daar nie meer bome vir papier is nie as wat ek bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans. - Eleanor Baker
Onwetend van dit alles maakte ik eind vorige eeuw mijn entree in dit discours door aan een tijdschrift te vertellen dat poëzie volgens mij entertainment is. Als iemand dat platvloers vindt, voegde ik er behulpzaam aan toe, had hij volgens mij een te lage dunk van entertainment. - Ingmar Heytze
Wie droomt omdat hij niet gelukkig is, moet wandelen, veel wandelen, doelloos ronddwalen in de hoop dat hij over het geluk zal struikelen. - Louis Ferron
Ieder orgasme is een kleine echo van de oerknal; geen wonder dat sex van alle tijden is.(Translated into English: 'Every orgasm is a little echo of the Big Bang; no wonder sex is of all times.' ) - Willem van Batenburg
Voor de mengeling van volken die onze aarde bewonen, zal het steeds belangrijker worden dat we elkaar respecteren en tolereren, alleen al omdat we door de technische vooruitgang steeds dichter op elkaar worden gedrukt. - E.H. Gombrich
Ik kwam er achter dat ik er mijn hele leven heus niet naar had verlang om te leven - als wat anderen doen tenminste leven genoemd kan worden - maar wel om mezelf te kunnen uitdrukken. - Henry Miller
De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging. - Umberto Eco
Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Het verschil tussen vriendschap en liefde is dat vriendschap afwezigheid verdraagt. - Arthur Japin
Ik lees nauwelijks fictie. Onder ons gezegd en gezwegen, ik vind het iets voor verveelde huisvrouwen. Fictie. Dan Brown heb ik gelezen, omdat zoveel mensen dat kochten. Ik dacht, eens kijken of de massa smaak heeft. Maar dat was dus niet zo. - Arnon Grunberg
Als ik Hem in geloof zie, zie ik eigenlijk zo goed dat ik soms zeg: 'Ik geloof niet meer! Ik zie! - Brother Lawrence
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]