Quotation Explorer - 'Spinii'

Am dat cu trandafiri în oameni,Dar unii fiind de soare goi,Oprindu-și florile luminiiMi-au întors spinii înapoi. - Virgil Carianopol
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]