Quotation Explorer - 'Denken'

Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Sie war ganz Frau, verlor sich an den Mann, der ihr Leben war, selbstvergessen, ohne daran zu denken, was aus ihr werden wurde - sie liebte wirklich. - Adelbert von Chamissoo
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]