Quotation Explorer - 'Ook'

Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Een doel, hoe nietig ook, verschafte het leven zin en betekenis. - Renate Dorrestein
God.Hoe kan er ook maareen fractie van u zijnin deze blasfemische willekeur? - Anna Jae
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]