Quotation Explorer - 'Ook'

Een doel, hoe nietig ook, verschafte het leven zin en betekenis. - Renate Dorrestein
God.Hoe kan er ook maareen fractie van u zijnin deze blasfemische willekeur? - Anna Jae
Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]