Quotation Explorer - 'Bewonen'

Voor de mengeling van volken die onze aarde bewonen, zal het steeds belangrijker worden dat we elkaar respecteren en tolereren, alleen al omdat we door de technische vooruitgang steeds dichter op elkaar worden gedrukt. - E.H. Gombrich
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]