Quotation Explorer - 'Op'

I know it when I see itJacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964), concurring op. - Justice Potter Stewart
Voor de mengeling van volken die onze aarde bewonen, zal het steeds belangrijker worden dat we elkaar respecteren en tolereren, alleen al omdat we door de technische vooruitgang steeds dichter op elkaar worden gedrukt. - E.H. Gombrich
Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
En loopt niet verwaand op de aarde rond. Jij zult de aarde immers niet doorboren, noch de bergen in hoogte kunnen bereiken. - Quran
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]