Quotation Explorer - 'Jij'

En loopt niet verwaand op de aarde rond. Jij zult de aarde immers niet doorboren, noch de bergen in hoogte kunnen bereiken. - Quran
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]