Quotation Explorer - 'Uit'

Uit deze belevenissen, die niemand ziet, bestaat de innerlijke, wezenlijke lijn van ons lot. Zulk een breuk en scheur groeit weer dicht, hij heelt en wordt vergeten, maar in de diepst verborgen hoek leeft en bloedt hij verder. - Hermann Hesse
Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging. - Umberto Eco
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]