Quotation Explorer - 'Hoek'

Uit deze belevenissen, die niemand ziet, bestaat de innerlijke, wezenlijke lijn van ons lot. Zulk een breuk en scheur groeit weer dicht, hij heelt en wordt vergeten, maar in de diepst verborgen hoek leeft en bloedt hij verder. - Hermann Hesse
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]