Quotation Explorer - 'Discours'

Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours (A good sketch is better than a long speech) - Napoléon Bonaparte
Onwetend van dit alles maakte ik eind vorige eeuw mijn entree in dit discours door aan een tijdschrift te vertellen dat poëzie volgens mij entertainment is. Als iemand dat platvloers vindt, voegde ik er behulpzaam aan toe, had hij volgens mij een te lage dunk van entertainment. - Ingmar Heytze
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]