Quotation Explorer - 'Gemaaktdat'

Heeft god de man dan volmaakt gemaaktdat men er zo nodig een stuk moet van afsnijden?Over 'besnijdenis' in "Gesels van een imaginaire god - A.J. Beirens
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]