Quotation Explorer - 'Profiteert'

Niemand profiteert meer van cynisme over politiek dan cynische politici. - Joris Luyendijk
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]