Quotation Explorer - 'Dingende'

de eindigheid van de dingende willekeur--het voortdurend brekenen lijmen van het hartverlangend zoekensoms vindenaltijd weer verliezen.waartoe, toch? - Anna Jae
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]