Quotation Explorer - 'Hayat'

Adlar daima insana dert oluyordu. Hayat ve zevkler değişir ama adlar kalır. - Aleksandr Solzhenitsyn
Hayat karışık, öyle karışıktı ki... Nereye dönerseniz dönün aynı karışıklık vardı. - Aleksandr Solzhenitsyn
İnsanlık için esaslı şeyler yapanlar, hüzünlü bir hayat yaşarlar. - Firat Cewerî
İktidar hayatı hedef aldığında hayat iktidara direniş olur. - Gilles Deleuze
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]