Quotation Explorer - 'Insana'

Gitmek istediğimiz yerden bizi uzaklaştıracak tepkiler verip, sonra da adaletsizliğe sığınmak tam insana göre. - Azra Kohen
Adlar daima insana dert oluyordu. Hayat ve zevkler değişir ama adlar kalır. - Aleksandr Solzhenitsyn
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]