Quotation Explorer - 'Hutakiwa'

Watu wanapokuwa katika migogoro maisha yao hutakiwa kurahisishwa. Kuna ukingo mwembamba kati ya uzima na wazimu. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]