Quotation Explorer - 'Iba'

Hindi ba mas tama na sa halip na maliitin ang kabataan dahil sa binabasa nilang manunulat ay purihin sila sa pagbabasa, at saka samantalahin ang pagkakataon para hikayatin sila at ipakilala sa iba pang makabuluhang libro? O masyadong malaking abala 'yon sa inyo? - Bob Ong
Ojalá hubiese aprendido a leer en el ocaso de tu sonrisa que algo no iba bien. - Alejandro Ordóñez Perales
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]