Quotation Explorer - 'Imepewa'

Serikali imepewa mamlaka na wananchi kuwaendeshea nchi yao. Mamlaka ya wananchi hushinda ya serikali. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]