Quotation Explorer - 'Luni'

Viaţa noastră nu începe în clipa în care ne naştem, ci cu nouă luni înainte.La fel este şi în cazul morţii.Unii dintre noi "mor" cu mult înainte de a muri. - Nicu Nicolaescu
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]