Quotation Explorer - 'Mycket'

Folk gråter för litet, visste de hur mycket de borde gråta skulle de aldrig sluta, börjar man gråta finns det inget slut det. - Bodil Malmsten
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]