Quotation Explorer - 'Visste'

Hvorfor snakket de egentlig høyt om dette?Uansett, det var flaks for meg som ikke visste all bakgrunnshistorien deres fra før.Ehe. - Simen Meisdal
Folk gråter för litet, visste de hur mycket de borde gråta skulle de aldrig sluta, börjar man gråta finns det inget slut det. - Bodil Malmsten
Alle bedro seg selv, og ingen ville innrømme det. Men da jeg visste dette og innrømmet at sikkerlig jeg også bedro meg selv, var altså jeg iallfall ingen selvbedrager. - Sigurd Hoel
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]