Quotation Explorer - 'Ikke'

Og engang skal hver eneste mann jord erkjenne, at det var i ungdommen han kunne gjort alt, men ikke gjorde det. Engang skal han erkjenne den bitreste av alle sannheter: at livet ikke kan leves om igjen; at ungdom er noe som bare unge mennesker har, og som bare gamle mennesker forstår å bruke. - Agnar Mykle
Jeg er nu nætop højtidelig udstødt af Grundtvigs lejr fordi jeg ikke kan, ikke vil have djævelen med udi samme lejr. - Bjørnstjerne Bjørnson
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som strækker ud hos ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (John G. Paton's oversættelse) - Max Lucado
Mange af mine egne tror ligesom jeg ikke Gud. Men det er den samme Gud, vi ikke tror på. Det er meget vigtigt! - Janina Katz
Hvorfor snakket de egentlig høyt om dette?Uansett, det var flaks for meg som ikke visste all bakgrunnshistorien deres fra før.Ehe. - Simen Meisdal
Det er mit inderligste ønske at du som vordende lærer ikke undervise i det 4de bud. Du vet naturligvis, at vi er kommet ned i det 20de Århundrede. - Knut Hamsun
Jeg delte værelse med nogle kommende skuespillere, da jeg først landede i Hollywood. Hvad så? Det betyder ikke, at jeg sov med dem. Og det betyder ikke, at jeg ikke gjorde det - selv om jeg ikke gjorde. - Tony Curtis
Norge er ikke noe godt land å ha til fedreland, navnlig ikke om vinteren. - Henrik Ibsen
Ikke maa du heller slaanabokvæget brun og blaaom de av vanvaregjorde paa din eng et trav,man faar udi nabolavei saa streng fremfare. - Petter Dass
Naar jeg kommer i Mænds Selskab, presenteres mig enten et Glas Viin eller en Pibe Tabac, som aldeeles ikke er min Ragout. Udi Fruentimmer-Selskab derimod faaer jeg Thee, Café og jævn Pølse-Snak. - Ludvig Holberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]