Quotation Explorer - 'Heller'

Ikke maa du heller slaanabokvæget brun og blaaom de av vanvaregjorde paa din eng et trav,man faar udi nabolavei saa streng fremfare. - Petter Dass
Erfarenheten med X hade lärt mig att man inte kan leva genom andra, man kan inte och får inte heller. - Christer Kihlman
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]