Quotation Explorer - 'Inte'

Vid ett tillfälle var det ett ungt vårdbiträde som utan att tänka sig för sträckte ut sin hand när hon inte hade skyddshandskarna och tråkade hans tårar. - Jonas Gardell
Erfarenheten med X hade lärt mig att man inte kan leva genom andra, man kan inte och får inte heller. - Christer Kihlman
- Ja vill inte vara ditt barn. (Bengt)- Vad vill du vara då? (Gun)- Din älskare. (Bengt) - Stig Dagerman
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]