Quotation Explorer - 'Ut'

Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit - There is no book so bad that it is not profitable on some part. - Pliny the Younger
credo ut intelligam. (i believe so i can understand). - Augustine of Hippo
orandum est ut sit mens sana in corpore sano. - Juvenal
Vid ett tillfälle var det ett ungt vårdbiträde som utan att tänka sig för sträckte ut sin hand när hon inte hade skyddshandskarna och tråkade hans tårar. - Jonas Gardell
Legum servi sumus ut liberi esse possimus - Marcus Tullius Cicero
Hun trodde kjærligheten skulle gjøre henne godt, men det den gjør, er å servere smerte, slite og rive i henne, skyve henne ut i noe ukjent og noe farlig. - Tore Renberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]