Quotation Explorer - 'Noe'

Accurate scholarship can unearth the whole offence from luther untill noe that has driven a culture mad. From what occured at linz what huge imago made a psychopathic god. i and the public know what all schoolchildren learn those to whom evil is done do evil in return. - W. H. Auden
Hun trodde kjærligheten skulle gjøre henne godt, men det den gjør, er å servere smerte, slite og rive i henne, skyve henne ut i noe ukjent og noe farlig. - Tore Renberg
Og engang skal hver eneste mann jord erkjenne, at det var i ungdommen han kunne gjort alt, men ikke gjorde det. Engang skal han erkjenne den bitreste av alle sannheter: at livet ikke kan leves om igjen; at ungdom er noe som bare unge mennesker har, og som bare gamle mennesker forstår å bruke. - Agnar Mykle
Norge er ikke noe godt land å ha til fedreland, navnlig ikke om vinteren. - Henrik Ibsen
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]