Quotation Explorer - 'Av'

Og engang skal hver eneste mann jord erkjenne, at det var i ungdommen han kunne gjort alt, men ikke gjorde det. Engang skal han erkjenne den bitreste av alle sannheter: at livet ikke kan leves om igjen; at ungdom er noe som bare unge mennesker har, og som bare gamle mennesker forstår å bruke. - Agnar Mykle
Ikke maa du heller slaanabokvæget brun og blaaom de av vanvaregjorde paa din eng et trav,man faar udi nabolavei saa streng fremfare. - Petter Dass
Mig angrer av mit hjertens grundjeg bogen skulde læreat jeg for alt det jeg har slittfik intet andet til profitend umag og besvære. Hvad har vi nu, fordi vi gikvel 20 aars tid i skole,Og mangt et slag i Haanden fik, samt banket rygg og kjole? - Petter Dass
...dette drikker kongen av det første han gjør om morgningen og det siste han gjør om kvælden, bare idelig sjampanidrik.(Jul i Åsen, Stridende liv) - Knut Hamsun
Hun sætter rynker udi pandenhun vrier munden skjæv og krum, hun gjør at du ser ud som Fanden, hun øser munden fuld av skum. - Petter Dass
Något av det viktigaste i all konst: att överlåta en anständig del åt läsaren, betraktaren, den medverkande. Det ska finnas en tom plats vid det dukade bordet. Den är hans. - Gunnar Ekelöf
Det bringer nemesis over avkommet at gifte sig av udenforliggende grunde. - Henrik Ibsen
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]