Quotation Explorer - 'Ska'

Något av det viktigaste i all konst: att överlåta en anständig del åt läsaren, betraktaren, den medverkande. Det ska finnas en tom plats vid det dukade bordet. Den är hans. - Gunnar Ekelöf
En enstaka glödlampa i taket kastade ett milt, gyllene ljus över de lyssnande djuren. Han hade läst hos Martin Buber att det är de mest andliga människorna som står djuren närmast. Också hos Eckehart. I Guds rike är de nära. Det är hos djuren man ska söka Gud. - Peter Høeg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]