Quotation Explorer - 'Att'

Erfarenheten med X hade lärt mig att man inte kan leva genom andra, man kan inte och får inte heller. - Christer Kihlman
Vid ett tillfälle var det ett ungt vårdbiträde som utan att tänka sig för sträckte ut sin hand när hon inte hade skyddshandskarna och tråkade hans tårar. - Jonas Gardell
Arvid reste sig för att gå. —Nej, sitt! –sitt!, sitt!—. Om någon hund varit närvarande, skulle han genast suttit. // Arvid se levantó para irse. —¡No, siéntate! –¡siéntate!, ¡siéntate!—. Si hubiera habido algún perro presente, éste se hubiera sentado de inmediato. - August Strindberg
Något av det viktigaste i all konst: att överlåta en anständig del åt läsaren, betraktaren, den medverkande. Det ska finnas en tom plats vid det dukade bordet. Den är hans. - Gunnar Ekelöf
Jag tror icke att en tänkare behöver söka ensamheten. Den ensamhet, han behöver, för han med sig, som snigeln sitt hus. Mitt i människovimlet följer den honom, ty den är ingen yttre omständighet, men en egenskap. - Hjalmar Söderberg
Soli fjella, glein og glatt,fjell står att og stengjer …Alt er tagna. Ned kjem nattpå breie, svarte vengjer,då vaknar dulde strengjer.Og Sátan kjem med all sin her,og Himmelørn og Herrens vêr,og angest-orm,og eld og storm,og lògen stri’r som villast,og det er natt som stillast. - Olav Aukrust
En enstaka glödlampa i taket kastade ett milt, gyllene ljus över de lyssnande djuren. Han hade läst hos Martin Buber att det är de mest andliga människorna som står djuren närmast. Också hos Eckehart. I Guds rike är de nära. Det är hos djuren man ska söka Gud. - Peter Høeg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]