Quotation Explorer - 'Soli'

Soli fjella, glein og glatt,fjell står att og stengjer …Alt er tagna. Ned kjem nattpå breie, svarte vengjer,då vaknar dulde strengjer.Og Sátan kjem med all sin her,og Himmelørn og Herrens vêr,og angest-orm,og eld og storm,og lògen stri’r som villast,og det er natt som stillast. - Olav Aukrust
Soli Deo Gloria’ should be ascribed to every good work. - Duane Hewitt
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]