Quotation Explorer - 'Ned'

Det er mit inderligste ønske at du som vordende lærer ikke undervise i det 4de bud. Du vet naturligvis, at vi er kommet ned i det 20de Århundrede. - Knut Hamsun
Soli fjella, glein og glatt,fjell står att og stengjer …Alt er tagna. Ned kjem nattpå breie, svarte vengjer,då vaknar dulde strengjer.Og Sátan kjem med all sin her,og Himmelørn og Herrens vêr,og angest-orm,og eld og storm,og lògen stri’r som villast,og det er natt som stillast. - Olav Aukrust
It's better to swim in the sea belowThan to swing in the air and feed the crow,Says jolly Ned Teach of Bristol. - Benjamin Franklin
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]