Quotation Explorer - 'Sitt'

Arvid reste sig för att gå. —Nej, sitt! –sitt!, sitt!—. Om någon hund varit närvarande, skulle han genast suttit. // Arvid se levantó para irse. —¡No, siéntate! –¡siéntate!, ¡siéntate!—. Si hubiera habido algún perro presente, éste se hubiera sentado de inmediato. - August Strindberg
Jag tror icke att en tänkare behöver söka ensamheten. Den ensamhet, han behöver, för han med sig, som snigeln sitt hus. Mitt i människovimlet följer den honom, ty den är ingen yttre omständighet, men en egenskap. - Hjalmar Söderberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]