Quotation Explorer - 'Gud'

En enstaka glödlampa i taket kastade ett milt, gyllene ljus över de lyssnande djuren. Han hade läst hos Martin Buber att det är de mest andliga människorna som står djuren närmast. Också hos Eckehart. I Guds rike är de nära. Det är hos djuren man ska söka Gud. - Peter Høeg
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som strækker ud hos ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (John G. Paton's oversættelse) - Max Lucado
Mange af mine egne tror ligesom jeg ikke Gud. Men det er den samme Gud, vi ikke tror på. Det er meget vigtigt! - Janina Katz
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]