Quotation Explorer - 'Enhver'

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som strækker ud hos ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (John G. Paton's oversættelse) - Max Lucado
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]