Quotation Explorer - 'Skal'

Jeg skal alltid handle slik at den regelen jeg handler etter kunne gjelde som allmenn lov. - Immanuel Kant
Og engang skal hver eneste mann jord erkjenne, at det var i ungdommen han kunne gjort alt, men ikke gjorde det. Engang skal han erkjenne den bitreste av alle sannheter: at livet ikke kan leves om igjen; at ungdom er noe som bare unge mennesker har, og som bare gamle mennesker forstår å bruke. - Agnar Mykle
Herr kakkerlakk i fotsid frakk og med for store sko, gikk basar og vant et par kalosjer nummer to. Herr kakkerlakk sa tusen takk! og pakket gaven sammen, skal jeg hjem og vise dem til barna ogg madammen! - Inger Hagerup
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som strækker ud hos ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (John G. Paton's oversættelse) - Max Lucado
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]