Quotation Explorer - 'Sammen'

Ingrid søkte å friske henne ved å minne om hvor mangen glede de tre rett hadde hatt sammen; men da gikk det her som ofte at hver liten erindring fra de dager hvorover solskinnet leker, nu i sorgen smelter opp til tårer. - Bjørnstjerne Bjørnson
Herr kakkerlakk i fotsid frakk og med for store sko, gikk basar og vant et par kalosjer nummer to. Herr kakkerlakk sa tusen takk! og pakket gaven sammen, skal jeg hjem og vise dem til barna ogg madammen! - Inger Hagerup
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]