Quotation Explorer - 'Smelter'

Ingrid søkte å friske henne ved å minne om hvor mangen glede de tre rett hadde hatt sammen; men da gikk det her som ofte at hver liten erindring fra de dager hvorover solskinnet leker, nu i sorgen smelter opp til tårer. - Bjørnstjerne Bjørnson
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]