Quotation Explorer - 'Ved'

Ingrid søkte å friske henne ved å minne om hvor mangen glede de tre rett hadde hatt sammen; men da gikk det her som ofte at hver liten erindring fra de dager hvorover solskinnet leker, nu i sorgen smelter opp til tårer. - Bjørnstjerne Bjørnson
Du er ogsaa Kunstnersjæl, Skønaand, en Smagens Mand, et Artistgemyt,en Bohême, en Satan. Men du er ogsaa Poet. Fan ved hva du er altsammen, du er meget spredt. - Knut Hamsun
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]