Quotation Explorer - 'Takk'

Herr kakkerlakk i fotsid frakk og med for store sko, gikk basar og vant et par kalosjer nummer to. Herr kakkerlakk sa tusen takk! og pakket gaven sammen, skal jeg hjem og vise dem til barna ogg madammen! - Inger Hagerup
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]