Quotation Explorer - 'Udi'

Hun sætter rynker udi pandenhun vrier munden skjæv og krum, hun gjør at du ser ud som Fanden, hun øser munden fuld av skum. - Petter Dass
...nuomstunder have ligesaa mange Skribentere, som Fluer udi September maaned. - Ludvig Holberg
Jeg er nu nætop højtidelig udstødt af Grundtvigs lejr fordi jeg ikke kan, ikke vil have djævelen med udi samme lejr. - Bjørnstjerne Bjørnson
Ikke maa du heller slaanabokvæget brun og blaaom de av vanvaregjorde paa din eng et trav,man faar udi nabolavei saa streng fremfare. - Petter Dass
Naar jeg kommer i Mænds Selskab, presenteres mig enten et Glas Viin eller en Pibe Tabac, som aldeeles ikke er min Ragout. Udi Fruentimmer-Selskab derimod faaer jeg Thee, Café og jævn Pølse-Snak. - Ludvig Holberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]