Quotation Explorer - 'Min'

Give up smoking cold turkey. Start a diet in the next 5 min. Accept that job right away. Life can be beautiful without planning! - Rossana Condoleo
Naar jeg kommer i Mænds Selskab, presenteres mig enten et Glas Viin eller en Pibe Tabac, som aldeeles ikke er min Ragout. Udi Fruentimmer-Selskab derimod faaer jeg Thee, Café og jævn Pølse-Snak. - Ludvig Holberg
You know that feeling you get when you pass by a cop doing like 20 over, when your stomach hits the floor and you get weak in the knees and it seams like time just stops for a min? Thats how i feel every time i see her. I love it. - Andrew Vyvyan
Min aska kommer sprida värme. - Leon Noips
Jeg kommer netop nu fra et Selskab, hvor jeg var Sjælen; Vittigheder strømmede ud fra min Mund, alle loe, beundrede mig - men jeg gik, ja den Tankestreg bør være ligesaa lang som Jordbanens Radier ------------------------------- hen og ville skyde mig selv. - Søren Kierkegaard
Min ene sko knirker af mangel stjerneskud - Benny Andersen
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]